MySQL replace

No Comments

Při převodu wordpressu z jedné domény na druhou jsem narazil na nutnost upravit položky v databázi, tento jednoduchý SQL příkaz by mohl ještě někomu pomoci:

UPDATE `wp_posts` SET 
`post_content`=REPLACE(`post_content`, 'STARA_DOMENA', 'NOVA_DOMENA')
Be Sociable, Share!

Leave a Reply